Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας Βυθιζόμενης Γέφυρας Ποσειδωνίας Λόγω Βλάβης

17

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας της βυθιζόμενης γέφυρας Ποσειδωνίας, ενημερώνουμε τους χρήστες και τους κατοίκους της περιοχής ότι η γέφυρα θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως και το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τους χρήστες της γέφυρας και κυρίως τους κατοίκους της περιοχής για την κατανόησή τους.