ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ κ.ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

883

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ κ.ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.