Πρόβλημα στην Υδροδότηση του Ζευγολατιού έως και την Τρίτη…!!!”Καλό” Καλοκαίρι

10

Πρόβλημα στην Υδροδότηση Ζευγολατιού.

Λόγω εντατικών εργασιών αποκατάστασης της ύδρευσης στην έδρα του Δήμου μάς, προκαλούνται προσωρινές διακοπές στην παροχή νερού.

Η αποκατάσταση της ύδρευσης θα γίνεται τμηματικά έως και την Τρίτη, όπου θα έχει πλήρως αποκατασταθεί.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

korinthosTV