Πρόσκληση από την Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου της εκδήλωσης για τον Κων/πολίτη αρχαιολόγο Θεόδωρο Μακρίδη

25

Πρόσκληση από την Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου της εκδήλωσης για τον Κων/πολίτη αρχαιολόγο Θεόδωρο Μακρίδη.