Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του ΔΣ του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας

22

Σας προσκαλούμε την Κυριακή 14 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:00 μ.μ. σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/m_marinis

Κάθε μέλος του Συνδέσμου μπορεί να παρευρεθεί στην συνεδρίαση και να εκφράσει ελεύθερα την γνώμη του, συμβάλλοντας στην καλύτερη και δημοκρατικότερη λειτουργία μας. Το θέμα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Έγκριση των λεπτομερειών του επικείμενου Συνεδρίου του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας με θέμα «Νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων» (Κόρινθος, 18-20 Οκτωβρίου 2024), στην συνδιοργάνωση του οποίου θα μετάσχουν (α) το 3οΛύκειο Κορίνθου και (β) η Σύμβουλος Φιλολόγων Κορινθίας, Δρ. Ολυμπία Χασούρα.

Κάθε μέλος του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας μπορεί να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη της προγραμματισμένης συνεδρίασης.

Σας παρακαλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας για δράσεις που θα σας ενδιέφερε να αναλάβετε προσωπικά ή ομαδικά στο πλαίσιο του Συνδέσμου, καθώς οραματιζόμαστε έναν Σύνδεσμο ανοιχτό σε όλα τα μέλη του, συμμετοχικό και δημοκρατικό.

Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας

Για το Δ.Σ.,

 

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Ι. Μαρίνης· PhD
marinis@upatras.gr
https://uoi.academia.edu/MichalisMarinis

 

Η Γενική Γραμματέας
Ολυμπία Δρόσου· MA
 olydrosou@yahoo.gr
Επικοινωνία:    
διεύθυνση: Νοταρά 123 (ισόγειο), Κόρινθος, Τ.Κ. 20100
ιστοσελίδα: https://sphnkofficial.wixsite.com/sphnk
email: sphnk.official@gmail.com
τηλέφωνο: 6949029446