Πρώτα αποτελέσματα Δήμου Σικυωνίων

3359
Δημος
Σικυωνίων

Τελευταία ενημέρωση
8/10/2023, 20:20
Ενσωμάτωση
4,92 
Συμμετοχή
58,53
Ποσοστό
Έδρες
Σταματόπουλος Σπυρίδων

60,10
15
Πιστεύος Δημήτριος

38,71
10
Νανοπούλου Κυριακή (Κική)

1,19