Τελικά αποτελέσματα στο Δήμο Νεμέας

1070

 

Δημος
Νεμέας

 

Τελευταία ενημέρωση
22/5/2023, 03:25
Ενσωμάτωση
100,00 
Συμμετοχή
60,05
1,74
76
0,69
30
0,25
11