Π.Νίκας- Περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο στη σιδηροδρομική γραμμή από την Κόρινθο έως το Βέλο

841
Αναβαθμίζεται συνολικά και ουσιαστικά η καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών μας!
 έργο: “διαμόρφωση σε περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο, τμήματος του χώρου εκατέρωθεν της ανενεργής μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής, από την Κόρινθο έως το Βέλο”
 προϋπολογισμός: 5.000.000€
 μπροστά και σταθερά για μια καλύτερη Πελοπόννησο.