Σάββατο 25 Μαίου Τελετή ονοματοδοσίας Δημ. Κολυμβητηρίου Λουτρακίου

17

Σάββατο 25 Μαίου Τελετή ονοματοδοσίας Δημ. Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.