Σημαντική Εκδήλωση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα πραγματοποιήθηκε στη Κόρινθο-φωτο

2757

Εκδήλωση για τον Καρκίνο του Πνεύμονα και δωρεάν εξέταση σπιρομέτρησης από το ΚΕΠ
Υγείας Δήμου Κορινθίων

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Κορινθίων, με τη συνεργασία του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και την Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος
(ΕΝΘΕ) διοργάνωσε  Ημερίδα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Έγκαιρη
Διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα με τον διακριτικό τίτλο «Μελίτη».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο θεατράκι του Δημαρχείου στη
Κόρινθο.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των πολιτών, για τη σημασία της πρόληψης
αλλά και του προσυμπτωματικού ελέγχου του Καρκίνου του Πνεύμονα.