Στην Κόρινθο αύριο Τετάρτη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τα ΙΖ ΄ΠΑΥΛΕΙΑ 2023

1644
Áêáèéóôïò Õìíïò óçìåñá êáé óôïí Ìçôñïðïëéôéêï Íáï Áèçíùí ÷ïñïóôáôçóå ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Στην Κόρινθο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τα ΙΖ ΄ΠΑΥΛΕΙΑ 2023

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, του Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονυσίου, καθώς και πλήθους άλλων Μητροπολιτών, θα τελεστεί την Τετάρτη 28 Ιουνίου ο Μέγας πανηγυρικός εσπερινός στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου, στην Κόρινθο.