Στην “Πνοή Δημιουργίας” πιστεύουμε σε ένα άλλο μοντέλο διοίκησης…Για έναν καλύτερο Δήμο Κορινθίων

26
Στην Πνοή Δημιουργίας πιστεύουμε σε ένα άλλο μοντέλο διοίκησης.
Ο τρόπος δράσης της δημοτικής αρχής Σταυρέλη είναι πολύ διαφορετικός από εκείνων των προηγούμενων δημάρχων.
Μέχρι σήμερα ο νύν δήμαρχος έχει αναλάβει τα πάντα εκείνος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δημοτικής αρχής.
Η δικαιολογία ότι “δεν υπάρχουν ικανά στελέχη” πρώτον υποβιβάζει τη νοημοσύνη των πολιτών, δεύτερον τους συνεργάτες του και τρίτον δεν έχει αποτελεσματικότητα.
Προσωπικά δεσμεύομαι να είμαι μόνον δήμαρχος με ό,τι αυτό συνεπάγεται: αποκέντρωση εξουσιών για να δρα ο κάθε παράγοντας της δημοτικής αρχής ανεμπόδιστα και αποτελεσματικά ως τοπικός δήμαρχος.
Έχουμε μεθοδικότητα, έχουμε πρόγραμμα, γνωρίζουμε τον τρόπο υλοποίησης. Προχωράμε μπροστά! Για έναν καλύτερο Δήμο Κορινθίων. Μαζί!