Στην τελική ευθεία οι εργασίες αποκατάστασης στην Διώρυγα Κορίνθου-φωτο

37

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης σε όλο το μήκος του καναλιού από το προσωπικό της Διώρυγας εν όψει της παράδοσής του στη ναυσιπλοΐα την 1η Μαΐου 2024.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται εργασίες αποκατάστασης στα πρανή και ελεγχόμενες κατακρημνίσεις από έμπειρους εναερίτες οι οποίοι εργάζονταισε ύψος 60 μέτρων.

Παράλληλα ο πλωτός γερανός “ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ” της ΑΕΔΙΚ εκτελεί καθημερινά εργασίες εξυγίανσης του βυθού της Διώρυγας

Όλες οι εργασίες συντήρησης εκτιμάται να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την 28η Απριλίου 2024, όπου το κανάλι θα υποδεχθεί την Τριηρης “Belem” που θα μεταφέρει την φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων στην Μασσαλια Γαλλίας.