Το Περιφερειακό Συμβούλιο 7 Δεκεμβρίου , συνεδριάζει για τον προϋπολογισμό του 2024

31

  Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου συγκαλείται εκ νέου το Π. Σ. , στην Τρίπολη με θέμα ο προϋπολογισμός του 2024 .

Ειδικότερα, στις 4 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση του σώματος,
με μοναδικό θέμα ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2024

Ο προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2024 αποτελούν το μοναδικό θέμα της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, στις 4 το απόγευμα.

Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Θα ακολουθήσει, στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τακτική συνεδρίαση του σώματας,
με συνολικά 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Εξ άλλου, μία ακόμα τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί και για την μεθεπόμενη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε τις σχετικές προσκλήσεις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7
η
Δεκεμβρίου 2023, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113,
στην Τρίπολη, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Περιφέρειας
Πελοποννήσου και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους
2024.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών – Οικονομικών – Οργανωτικών –
Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (Μεγαλόπολη),
κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε στην 18η
τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 7
η
Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί
της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Επικύρωση των πρακτικών της 13ης, 14ης, 15ης 16ης 17ης 18ης και
19/2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Α . Διοικητικά – Οικονομικά θέματα
2. Έγκριση προσχώρησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στους όρους και
συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Εscrow Account)
υπό – λογαριασμού, στο πλαίσιο χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για το πρόγραμμα: “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής
ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Sub. 2- 16631)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
-1-
3. Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας
Πελοποννήσου Γ’ τριμήνου 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
4. Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας
Πελοποννήσου έτους 2024 “PELOPONNESE: GREECE BEYOND THE OBVIOUS”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Άννα Καλογεροποπύλου-Κανελλοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης
5. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων εργολάβων διενέργειας δολωματικών
ψεκασμών και διαχείρισης δακοπαγίδων προγράμματος δακοκτονίας, στο πλαίσιο
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για τα έτη
2022 – 2023 – 2024 στην ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης
6. Έγκριση τροποποίησης / αναπροσαρμογή οικονομικού αντικειμένου
σύμβασης υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων αναδόχου «ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ –
ΜΑΡΙΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης
7. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αρκαδίας
έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
8. Έγκρισης 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων της
Π.Ε. Αργολίδας έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης
9. Έγκρισης 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε.
Αργολίδας έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Μαντζούνης, Αντιπεριφερειάρχης
Γ . Έγκριση σύναψης – τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων
Υλοποίησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και ΠΔΑ – ΠΔΕ
10. Έγκριση παράτασης ισχύος της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΏΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΕ2) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΕ1) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
-2-
11. Έγκριση παράτασης ισχύος της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΕ2) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΕ1) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
12. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βέλου – Βόχας και του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Βόχας, για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης
13. Έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, της
σκοπιμότητας αυτής και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή
της, για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Πελοπόννησος 2021-2027 στο πλαίσιο
του άξονα Προτεραιότητας 5. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική
Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της
Περιφέρειας» και των Υποδράσεων 4.ια.1.2 με τίτλο: «Συνέχιση Κέντρων
Κοινότητας» & 4.ια.1.1 με τίτλο: «Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η
υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020», με
δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους Ναυπλιέων, Τρίπολης, Κορινθίων, Σπάρτης,
Καλαμάτας, Μεσσήνης, Σικυωνίων, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων,
Μονεμβασιάς, Πύλου – Νέστορος, Βόρειας Κυνουρίας, Ξυλοκάστρου –
Ευρωστίνης, Άργους – Μυκηνών, Ερμιονίδας και Ανατολικής Μάνης (εξ
αναβολής).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Άγγελος Χρονάς, Αντιπεριφερειάρχης
14. Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 13η ΕΠ.Ο. (ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΩΝΗ –
ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ – ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ – ΜΕΘΩΝΗ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
15. Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο «ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ –
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
-3-
16. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς
Μητρόπολης Μονεμβασιάς & Σπάρτης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:
«Μελέτη αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Απιδιάς Δήμου Ευρώτα
Π.Ε. Λακωνίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης
17. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ελαφονήσου, για την υλοποίηση της
πράξης με τίτλο: «Κατασκευή ΕΕΛ Δήμου Ελαφονήσου» προϋπολογισμού
4.092.417,89€. – Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης
18. Έγκριση 8ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής
Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την
υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου
Σπάρτης», ως προς το άρθρο 4 (Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης
19. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Δήμου Ανατολικής Μάνης με τίτλο: «Αποκατάσταση
δημοτικής οδοποιίας πυρόπληκτης περιοχής του Δήμου Ανατολικής Μάνης από
τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2020», προϋπολογισμού 950.000,00€, ως προς
την χρονική της διάρκεια (άρθρο 6 προγραμματικής).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης
20. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Δήμου Ανατολικής Μάνης με τίτλο: «Κατασκευή
υποδομών για την αντιπυρική προστασία του Δήμου Ανατολικής Μάνης»,
προϋπολογισμού 550.000,00€, ως προς την χρονική της διάρκεια (άρθρο 6
προγραμματικής).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης
21. Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης, για
την υλοποίηση της πράξης με τίτλο : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
-4-
ΣΠΑΡΤΗΣ», ως προς το άρθρο 6 για παράταση χρονικής διάρκειας –
εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης
22. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης
Μονεμβασιάς & Σπάρτης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ
Ι.Μ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 23.000,00€. – Ορισμός
μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης –
Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης
23. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και του Αναπτυξιακού
Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την πράξη: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2024».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
24. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»
για την πράξη: “Οργάνωση και Λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής
Πληροφόρησης (Info Kiosk) στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Άννα Καλογεροποπύλου-Κανελλοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης
25. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων και του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» για την πράξη: “Οργάνωση και
Λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) Αρχαίας
Κορίνθου, στο Δήμο Κορινθίων”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αθηνά Κόρκα-Κώνστα, Αντιπεριφερειάρχης
26. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης και του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» για την πράξη: “Οργάνωση και
Λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) στο Δήμο
Σπάρτης”.
-5-
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Άννα Καλογεροποπύλου-Κανελλοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης

– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε στην 19η
τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 11η
Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ
επί της οδού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη, για τη λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Επικύρωση των πρακτικών της 20ης, 21ης, 22ης 23ης 24ης 25ης και
26ης/2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με
ΣΔΙΤ.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Εκπρόσωποι των παρατάξεων των μειοψηφιών
Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
Διοικητικά – Οικονομικά θέματα
3. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
-1-
4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και της Ακαδημίας Αθηνών για την δημιουργία, «Περιφερειακού
Κέντρου Παρακολούθησης δεδομένο Κλιματικής Αλλαγής».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
5. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) για την επαναοριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Τουριστικής
Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) Μεσσηνίας στους δήμους Τριφυλίας, Πύλου – Νέστορος
και Μεσσήνης, ΠΕ Μεσσηνίας από την εταιρεία «ΤΕΜΕΣ ΑΕ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης