«Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί».

1596

Όψεις του ίδιου νομίσματος είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί από τη μια να αναβιώσει τη «διπλωματία των σεισμών» με την Τουρκία και από την άλλη να…

Η συνέχεια εδώ