Συγκροτήθηκε Διαπαραταξιακή Επιτροπή Διεκδίκησης του 6 ου Συντάγματος Κορίνθου

29

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 6 ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Ότι είπαμε προεκλογικά το κάνουμε πράξη.
Εγκρίθηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής από το Δημοτικό
Συμβούλιο για συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής προκειμένου να
διεκδικήσει τη δωρεάν παραχώρηση του συνόλου της έκτασης του
στρατοπέδου «Καλογερογιάννη» από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Πέραν της Δημοτικής Αρχής η πρόταση υπερψηφίστηκε από τις
παρατάξεις των κ. Πρωτοπαπά και Γκουργιώτη ενώ καταψηφίστηκε από την
παράταξη του κ. Νανόπουλου. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους:
Γεώργιο Παπαβενετίου-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο
 Νικόλαο Σταυρέλη Δήμαρχο
 Δημήτρη Πρωτοπαπά Δημοτικό Σύμβουλο
 Αλέξανδρο Γκουργιώτη Δημοτικό Σύμβουλο