ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ : Ανακοινώθηκαν νέες υποψηφιότητες για τον Δήμο Κορινθίων

682

9 ακόμα ονόματα ανακοινώνει σήμερα η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» και ο Δήμαρχος
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος. Κορίνθιοι που, αντιλαμβανόμενοι το ισχυρό
ρεύμα» της παράταξης του δημάρχου, την έντιμη στάση και βεβαίως το απτό
αποτέλεσμα στην διοίκηση του δήμου Κορινθίων τα 3,5 τελευταία χρόνια ,
εμπιστεύονται την ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, συστρατεύονται και ο καθένας ξεχωριστά,
με την δική του πορεία, την δική του φιλοσοφία και την δική του θέληση για
προσφορά προσθέτει έναν σημαντικό κρίκο στην ισχυρή αλυσίδα που
δημιουργείται με φόντο το μέλλον του δήμου Κορινθίων. Την διεύρυνση της
ουσιαστικής αλλαγής, την κατοχύρωση μιας άλλης φιλοσοφίας και πράξης στην
διοίκηση του τόπου μας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019 και με την
εμπιστοσύνη των Κορινθίων θα συνεχιστεί και στην 2 η θητεία.