Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης-βίντεο

67

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης σήμερα Δευτέρα 26η Φεβρουαρίου 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 26η Φεβρουαρίου με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 1. «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό δίκτυο (Sub.2-16631».
 2. Έγκριση ένταξης της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 6003101 στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».
 3. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2024 (Α’ κατανομή 2024).
 4. Έγκριση έναρξης διαδικασίας μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην δημοτική Κοινότητα Γεληνιατίκων.
 5. Έγκριση έναρξης διαδικασίας μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου (Αναψυκτήριο).
 6. Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με αρ. μελ. 53/2020.
 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΝΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
 8. Παροχή γνώμης για το σχέδιο καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2024 του ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το αρ.242, ν.4555/2018.
 9. Έγκριση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο σχέδιο πόλης Ξυλοκάστρου ΟΤ 149 & 150 (Αρ. Πρωτ.: 2587/10-2-24).
 10. Έγκριση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο σχέδιο πόλης Ξυλοκάστρου ΟΤ 149 & 150 (Αρ. Πρωτ.: 3213/20-2-24).
 11. Επικαιροποίηση της 03/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΨΞΗ5ΩΞΠ-0ΟΦ) ως προς τον ορισμό αναπληρωτών/αναπληρωτριών μελών δημοτών και κοινωνικών φορέων.
 12. Ορισμός υπαλλήλων για συναλλαγές του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
 13. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου υφιστάμενης Βιοτεχνίας Παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών στη θέση «Ψηλά Αλώνια» εντός της δημοτικής κοινότητας Ξυλοκάστρου.
 14. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων σε ΑΕΚΚ στη Δημοτική Κοινότητα Καμαρίου.(εξ αναβολής)Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης σήμερα Δευτέρα 26η Φεβρουαρίου 
 15. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται η κακοκαιρία Δωροθέα στη χώρα μας