Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για την Εθνική τραγωδία στα Τέμπη

184

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,
θα πραγματοποιηθεί την 14η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 4.00 μ.μ,
στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης»,
για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  • Η Εθνική τραγωδία στα Τέμπη – Πολιτικές ευθύνες.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Τατούλης Πέτρος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Η συνεδρίαση θεωρείτε κατεπείγουσα λόγω της φύσης του θέματος
και σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 10  του Κανονισμού Λειτουργίας του.