Δείτε live τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων σήμερα Τετάρτη 15 Μάη με 31 θέματα

64

 

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Κορινθίων 
στις 19:00  με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτημα φορέων και κατοίκων Στεφανίου σχετικά με την δημιουργία Ενεργειακού Κόμβου στην ευρύτερη
περιοχή Στεφανίου
2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.
3. Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2024.
4. Μερική τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων με την σύσταση οργανικής
μονάδας επιπέδου τμήματος με τον τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας».
5. Καθορισμός και διάθεση υπαίθριων χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο της 9ης Ιουνίου για
την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κόμματα και συνδυασμούς κομμάτων για τη
προβολή τους.
6. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
του Δήμου έτους 2023.
7. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Κορινθίων
8. Έγκριση δημιουργίας νέας δομής Κ.Α.Π.Η. με την επωνυμία ΙΕ ́ Κ.Α.Π.Η. Καλλιθέας Κορίνθου
9. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των κοινόχρηστων χώρων
10. Κατανομή ποσού (145.380,00€) (Β’ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του
Δήμου μας έτους 2024 και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων.
11. Κατανομή ποσού (200,00) € για την κάλυψη δαπανών για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση
Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για πολιτογράφηση.
12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (Α.Δ.Ε.162/2024).
13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (Α.Δ.Ε.163/2024).
14. Διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων 1ου ΕΠΑ.Λ. για το σχ. Έτος
2024 – 2025
15. Διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων 2ου ΕΠΑ.Λ. για το σχ. Έτος
2024 – 2025
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» Α.Μ. 5/2022.
17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» Α.Μ.
74/2023.
18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» Α.Μ. 36/2022.
19. Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ» Α.Μ.
107/2021.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με ΑΠ:26150 από ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΑ με UID:
663dd8ff5a23134fcd055226 στις 10/05/24 11:32
20. Παράταση του χρόνου ισχύος της αρ. 56691/2023 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» συμβατικής αξίας 247.534,44€(συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ).
21. Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών για τη υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων.
22. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου ”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ
29ης και 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018», Α.Μ. 5/2019
23. Πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ισθμίας στην πόλη της Κορίνθου (μονοδρόμηση τμήματος
από οδό Προύσσης έως οδό Κυρήνης – προσδιορισμός θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ).
24. Τροποποίηση της αριθ. 39/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αντικατάσταση μελών στην επιτροπή με
αριθμό 37.
25. Μετατόπιση παροχής δημοτικού φωτισμού.
26. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 2, 3, 4, 5, & 6/2024 αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
27. Έγκριση της αριθ. 219/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, περί αποδοχής δωρεάν
παραχώρηση τμήματος ακινήτου για χρήση εγκατάστασης πυροσβεστικού σταθμού και υπογραφή
αντίστοιχης σύμβασης χρησιδανείου στο Χιλιομόδι.
28. Έγκριση διέλευσης του 20ου ΡΑΛΛΥ Κορίνθου εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων
29. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο σύλλογο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ» για πολιτιστική εκδήλωση.
30. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Στεφανίου στον «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ».
31. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Αλαμάνου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλαμάνου «Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ