Σύλλογος Γονέων 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου- Το σωματείο Αρκάδων εμμένει σε ανυπόστατους ισχυρισμούς ο Δήμος Κορινθίων μας αγνοεί αδικαιολόγητα

2188

Παρα την κοινοποίηση και δεύτερης εξώδικης δήλωσής μας, το μεν σωματείο των Αρκάδων εμμένει καταχρηστικά και επικαλούμενο ανυπόστατους ισχυρισμούς με δική του εξώδικη απάντηση , στην άρνηση αναζήτησης άλλου χώρου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσής του – καλώντας μας προκλητικά να ζητήσουμε και” συγνώμη” διότι προασπίζουμε ως οφείλουμε τα δικαιώματα των μαθητών.

Ο δε καθ’υλην αρμόδιος Δήμος Κορινθίων εξακολουθεί να αγνοεί αδικαιολόγητα τη διαμαρτυρία του Συλλόγου μας, με του οποίου εξάλλου τη θέση και το αίτημα συντάσσεται η ισχυρή πλειοψηφία των δημοτών και κατοίκων της πόλης.

Το γεγονός ότι η ευθύνη για τη συντήρηση των σχολείων ανήκει στους Δήμους, δε δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να επιδεικνύει τέτοια αδιαφορία και τέτοια έλλειψη στοιχειώδους προβληματισμού ή έστω βούλησης να επιλυθεί ένα ζήτημα, στο οποίο πρωταρχική σημασία δεν έχει η δράση του κάθε σωματείου αλλά η εξασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών.

Η προστασία των έργων για τα οποία έχουν δαπανήσει οι γονείς και έχουν βελτιώσει την καθημερινότητα και την συνύπαρξη των παιδιών τους, θα έπρεπε να απασχολεί εντατικά κάθε αρμόδιο φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία παραχώρησης σχολικών χώρων. Οι πρωταγωνιστές δεν είμαστε ούτε εμείς, ούτε οι δήμοι, ούτε τα σωματεία κι οι χοροί τους. Είναι τα παιδιά και η ματιά τους στο μέλλον.