Ταυτότητες – Οικονόμου: Ασκοπες οι ουρές στα αστυνομικά τμήματα – Σε 2 χρόνια άκυρες οι παλαιού τύπου ταυτότητες

43

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες θα ισχύουν μέχρι τον Αύγουστο του 2026

H συνέχεια εδώ