Την Δευτέρα ο κλάδος εστίασης του δήμου Κορινθίων,αποκτά το δικό του σύλλογο

30

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο υπογράφουν τα Ιδρυτικά Μέλη στο κλάδο εστίασης του δήμου Κορινθίων.