Την Πέμπτη Ανοικτή εκδήλωση παρουσίαση«Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κορινθίων (ΔΕ Σαρωνικού, Σολυγείας) από τον Αντ/ρχο Β. Πανταζή

12
  • πρόσκληση – ενημέρωση αναφορικά ανοικτή εκδήλωση παρουσίασης των εναλλακτικών σεναρίων χωρικής οργάνωσης   Μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κορινθίων (ΔΕ Σαρωνικού, Σολυγείας), που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/5 στις 12:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Την Πέμπτη 30-05-2024 στις 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  θα πραγματοποιηθεί ανοικτή εκδήλωση παρουσίασης των εναλλακτικών σεναρίων χωρικής οργάνωσης   Μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κορινθίων (ΔΕ Σαρωνικού, Σολυγείας).
  • Τα προτεινόμενα σενάρια έχουν ήδη αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.
  • Πανταζής Βασίλειος
  • Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας