Την Παρασκευή 05-07-2024 θα παρουσιαστεί στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου «Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Κορίνθου»

18
Την Παρασκευή 05-07-2024, στις 11.30 π.μ. στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, ισόγειο) θα παρουσιαστεί από τον Ανάδοχο: “DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ” η Α’ Φάση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Κορίνθου», η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρωθήκαν.
Η συμμετοχή σας στη διαμόρφωση του κυκλοφοριακού σχεδιασμού της πόλης μας είναι πολύ σημαντική.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ