Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ο δήμος Κορινθίων Κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

230

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ο δήμος Κορινθίων Κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.