Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ο δήμος Κορινθίων Κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

765

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ο δήμος Κορινθίων Κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του.