Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της”Συμμαχίας Πολιτών”στην Κόρινθο

29
Σας περιμένουμε την στις :
στα του εκλογικού μας κέντρου και στην του συνδυασμού μας!
& ί!