Υπέβαλε την παραίτησή του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου « ο Ερμής» στο Κιάτο

33

Αξιότιμα Μέλη του Εμπορικού Συλλόγου « ο Ερμής»

Η Γενική  Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει  για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με τον νόμο  ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Παρατήρησα ότι, ενόψει των επερχόμενων εκλογών του Συλλόγου, κάποιοι νέοι υποψήφιοι αγόησαν επιδεικτικά την ύπαρξη του Διοικητικού Συμβουλίου  αλλά και της Γενικής Συνέλευσης και συναποφάσισαν με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ΠΟΕΕ κ. Βασίλη Παγώνη σχετικά με θέματα αρχαιρεσιών πριν ακόμα τα θέματα αυτά τεθούν προς ψήφισμα στην προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση στις 6 Μαρτίου.

Στο άρθρο 6 του καταστατικού μας, που αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του Συλλόγου, ορίζεται ότι τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη και να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των υπολοίπων μελών καθώς και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες με τους σκοπούς και το κύρος του Συλλόγου.

Εν προκειμένω, αγνοήθηκε παντελώς η ύπαρξη του ΔΣ του Συλλόγου και προκρίθηκε η λήψη αποφάσεων από πρόσωπα που ουδεμία σχέση έχουν πλέον με τον Σύλλογο, δρώντας με τρόπο εντελώς αντιδεοντολογικό, με μόνο στόχο την εκπλήρωση προσωπικών φιλοδοξιών.

Επειδή ουδέποτε λειτούργησα ως διακοσμητικός πρόεδρος αλλά κινήθηκα πάντα με βάση την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου και την εκπλήρωση των σκοπών του.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, υποβάλλω την παραίτηση μου στο ανώτατο όργανο του Εμπορικού Συλλόγου, την Γενική Συνέλευση και καλώ τους εμπλεκόμενους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κινούνται από εδώ και στο εξής με τρόπο που να μην προσβάλλει τα μέλη και τα εκλεγμένα όργανα και με μοναδικό σκοπό την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου μας.