Φωτοβολταϊκά στέγη εκπνέει η προθεσμία

19

Aντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», καθώς το πρόγραμμα θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 15 Μαΐου.

Ωστόσο, με την ολοκλήρωση των υποβολών αίτησης, τα νοικοκυριά δεν θα χάσουν τη δυνατότητα μόνο να λάβουν επιδότηση για το φωτοβολταϊκό, αλλά και να αξιοποιήσουν την υφιστάμενη (και πιο συμφέρουσα) «φόρμουλα» συμψηφισμού της παραγωγής του φωτοβολταϊκού με την κατανάλωσή τους.

Ο λόγος πως οι «τίτλοι τέλους» του προγράμματος έχουν συγχρονιστεί από το ΥΠΕΝ με τον τερματισμό αιτήσεων σύνδεσης για οικιακά φωτοβολταϊκά που θα λειτουργούν υπό το καθεστώς του net-metering. Το συγκεκριμένο καθεστώς αποφέρει μεγαλύτερο όφελος από τη «φόρμουλα» συμψηφισμού που θα το διαδεχθεί -δηλαδή το net-billing- με συνέπεια η απόσβεση της επένδυσης να γίνεται σε μεγαλύτερο χρόνο.

Έως πρόσφατα, το μοναδικό κριτήριο για να υπαχθεί ένα οικιακό φωτοβολταϊκό στο net-metering ήταν η ισχύς του να μην ξεπερνά τα 10,8 kW. Από τη στιγμή δημοσίευσης σε ΦΕΚ του πρόσφατου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή, η συγκεκριμένη «φόρμουλα» συμψηφισμού ισχύει πλέον μόνο για τα οικιακά συστήματα (10,8 kW), τα οποία θα ενταχθούν και στο «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».

Αυτό σημαίνει πως με τη λήξη του προγράμματος, όλα τα νέα φωτοβολταϊκά οικιακών καταναλωτών, τα οποία καταθέτουν αίτηση σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ, θα υπάγονται στο net-billing. Μάλιστα, αυτή η διπλή αλλαγή, όπως έχει γράψει το Insider.gr, έχει αυξήσει κατακόρυφα το τελευταίο διάστημα τις αιτήσεις σύνδεσης νέων οικιακών συστημάτων, οι οποίες φτάνουν ακόμη και τις 200 ημερησίως.