ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ : Το Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου γίνεται και πάλι επισκέψιμο για το κοινό

22
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ :
Το Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου γίνεται και πάλι επισκέψιμο για το κοινό.
✅ Εξασφαλίστηκε η διάθεση του αναγκαίου προσωπικού, ένα απαραίτητο βήμα για την προσβασιμότητα, λειτουργία και διαφύλαξη του αρχαιολογικού χώρου.
📍Το λιμάνι του Λεχαίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ευρύτερης περιοχής της Κορίνθου, σπουδαίας ιστορικής σημασίας στην αρχαιότητα.
☝️Μετά από αρκετά χρόνια ο αρχαιολογικός χώρος γίνεται και πάλι επισκέψιμος για το κοινό και πιστεύουμε πως θα αναδείξει ακόμα περισσότερο το πλούσιο πολιτιστικό αποτύπωμα που διαθέτει ο τόπος μας.