Ο Κ.Μιχόπουλος πρώην αστυνομικός και υποψήφιος Δ. Σ. για την ανάγκη συγκρότησης Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Κορινθίων

1758

Η αύξηση των αρμοδιοτήτων της τοπικής Αυτοδιοίκησης (συμμετοχή στην εφαρμογή

σχεδίων πολιτικής προστασίας, έλεγχος διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση,

έλεγχος και τήρηση των μέτρων για τη πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους

χώρους, κυκλοφορία πεζών , στάση και στάθμευση οχημάτων ), η ανάγκη αποκέντρωσης

της αντιεγκληματικής πολιτικής , έχουν ως αποτέλεσμα την επικουρικότητα και

αλληλοσυμπλήρωση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής

Αστυνομίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον διαμορφώνονται δυο βασικά ρεύματα για τη Δημοτική

Αστυνόμευση

Η συνέχεια εδώ