ΚΚΕ Κορινθίας: Καταγγελία για το Νοσοκομείο Κορίνθου …

950

Ανακοίνωση – καταγγελία για την απόφαση του Νοσοκομείου Κορίνθου ανάθεσης υπηρεσιών εστίασης,φύλαξης,καθαριότητας σε εργολάβους….

Η συνέχεια εδώ