Β.Παπαιωάννου-Ολοκληρώθηκε η εναρμόνιση του δήμου Κορινθίων με τον  Ευρωπαικό  Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

575
  Ολοκληρώθηκε το έργο  εναρμόνισης του δήμου Κορινθίων με τον  Ευρωπαικό  Κανονισμό   Προστασίας Δεδομένων (GDPR) με την ανάθεση και της υπηρεσίας υπεύθυνου  προστασίας   δεδομένων  ( DPO ), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της στρατηγικής και της εφαρμογής του Κανονισμού, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων σε θέματα προσωπικών δεδομένων.
▶️Με ευθύνη και μέριμνα του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας και την συνεργασία μου ως αρμόδιου Αντιδημάρχου, όλες οι Δ/νσεις και τα Τμήματα του Δήμου Κορινθίων θα έχουν πλέον την δυνατότητα να κάνουν χρήση των εγκεκριμένων εγγράφων και των εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε περίπτωση συναλλαγής ή επικοινωνίας με τους πολίτες.
• Έντυπα Αιτήσεων με συγκατάθεση ως προς την επεξεργασία των δεδομένων ανά περίπτωση
• Έγγραφα για τις υποχρεωτικές εκ του νόμου κοινοποιήσεις αποφάσεων στις δημόσιες πλατφόρμες «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & «ΚΗΜΔΗΣ»
• Έγγραφα για τις Συμβάσεις προσωπικού
• Έγγραφα για τις λοιπές λειτουργίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
➡️Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έ και διασφαλίζει τόσο τους Δημότες, όσο και τους υπαλλήλους του σε όλα τα θέματα:
✔️ Προστασίας
✔️ Ασφάλειας
✔️ Διαχείρισης
για τα προσωπικά και τα ευαίσθητα δεδομένα, καθιστώντας τον Δήμο Κορινθίων σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό προς τον Δημότη και τον επαγγελματία.