Εορτάστηκαν τα Παύλεια στο βήμα του Γαλίωνος στον Αρχαιολογικό χώρο του μουσείου της Κορίνθου

1517