Γιώργος Παπακωνσταντίνου-στόχο μας η διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες

43

Προγραμματικοί στόχοι
1. Προώθηση και διεύρυνση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων με στόχο τη
διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας, ιδιαίτερα προς τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες
2. Σύσφιξη των σχέσεων και επέκταση της συνεργασίας με το Γενικό Νοσοκομείο
Κορίνθου, την κοινωνική υπηρεσία και τη «Βοήθεια στο Σπίτι»
3. Υποβοηθητική δραστηριότητα στην κατ’ οίκο θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών
με ογκολογικά νοσήματα και αιματολογικές κακοήθειες σε συνεργασία με τον
θεράποντα ιατρό (Θεραπεία εκεί που ζω)
4. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για σημαντικά και επίκαιρα ιατρικά θέματα με στόχο
την πρόληψη, την αποδοτική θεραπεία και την προαγωγή της υγείας του
κοινωνικού συνόλου
5. Συστηματοποιημένη ενημέρωση ανά πάθηση των χρόνιων πασχόντων για τις
παροχές και τα δικαιώματα τους, όπως προβλέπονται από το ασφαλιστικό σύστημα
και την κρατική κοινωνική μέριμνα
6. Προαγωγή και επέκταση των αιμοδοτικών δραστηριοτήτων στο Ν. Κορινθίας
7. Διεύρυνση της βάσης δωρητών Μυελού των Οστών και Συμπαγών Οργάνων με
ενημέρωση και υποστήριξη οιασδήποτε δραστηριότητας με αυτό το θέμα
8. Οργάνωση και διεξαγωγή Ιατρικών Συνεδρίων με εθνική και διεθνή συμμετοχή με
στόχο την επικαιροποίηση της γνώσης, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
υγείας και την ανάπτυξη του συνεδριακού αλλά και του τουρισμού υγείας.