Δημοτικές ενότητες Κορίνθου: Πως ψήφισαν οι Κορίνθιοι

1965

Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

 

Τελευταία ενημέρωση
8/10/2023, 21:08
Ενσωμάτωση
7,14 
Συμμετοχή
58,42
Ποσοστό
Ψήφοι

Σταυρέλης Νικόλαος

46,67
126

Νανόπουλος Βασίλειος

42,22
114

Πρωτοπαπάς Δημήτριος

5,19
14

Γκουργιώτης Αλέξανδρος

4,44
12

Τζέκου Παρασκευή (Βιβή)

Δημοτική Ενότητα Κορινθίων

 

Τελευταία ενημέρωση
8/10/2023, 22:29
Ενσωμάτωση
21,54 
Συμμετοχή
58,56
Ποσοστό
Ψήφοι

Σταυρέλης Νικόλαος

45,76
1.829

Νανόπουλος Βασίλειος

33,35
1.333

Πρωτοπαπάς Δημήτριος

13,26
530

Γκουργιώτης Αλέξανδρος

4,58
183

Τζέκου Παρασκευή (Βιβή)

Δημοτική Ενότητα Σολυγείας

Τελευταία ενημέρωση
8/10/2023, 22:09
Ενσωμάτωση
50,00 
Συμμετοχή
Ποσοστό
Ψήφοι

Σταυρέλης Νικόλαος

53,75
473

Νανόπουλος Βασίλειος

43,52
383

Πρωτοπαπάς Δημήτριος

1,82
16

Γκουργιώτης Αλέξανδρος

0,57
5

Τζέκου Παρασκευή (Βιβή)

0,34
3

Δημοτική Ενότητα  Τενέας

Σταυρέλης Νικόλαος

46,12
232

Νανόπουλος Βασίλειος

45,92
231

Γκουργιώτης Αλέξανδρος

4,17
21

Πρωτοπαπάς Δημήτριος

3,78
19

Τζέκου Παρασκευή (Βιβή)