500.000 € από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια του προγράμματος πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών

18
Χρηματοδότηση 500.000 € εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Κορινθίων (ανάμεσα στους πρώτους 12 δήμους όλης της χώρας) στα πλαίσια του προγράμματος πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών με περιαστικά δάση.
Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.
Τέτοιες περιοχές είναι το Αμόνι, το Κατακάλι (Βλασέϊκα, Σιδερώνα, Λυχνάρι), Κάτω Αλμυρή, Νέα Αλμυρή, Ντράσα κλπ που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες Σολυγείας και Σαρωνικού.
Επίσης ένα μέρος αντιπυρικής θωράκισης πρέπει να κατευθυνθεί προς περιοχές με κατασκηνώσεις καθώς και Μοναστήρια που γειτνιάζουν ή περικλείονται από δάση και δασικές εκτάσεις.