Επιμελητήριο Κορινθίας : Πρόσκληση για Συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος 2022-2023 για μαθητευόμενους και επιχειρήσεις…

407

Το Επιμελητήριο Κορινθίας, ενημερώνει πως “στα πλαίσια της πρόσκλησης για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος 2022-2023 για μαθητευόμενους και επιχειρήσεις το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Μαθητείας για επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα είναι ακόμα ανοικτό.

Η συνέχεια εδώ