Κώστας Κόλλιας: Άμεση ενίσχυση του προϋπολογισμού για την πρόσβαση όλων των παιδιών της Κορινθίας στα Κ.Δ.Α.Π.

2007
Κώστας Κόλλιας:
Ζητώ την ενίσχυση του προϋπολογισμού για την πρόσβαση όλων των παιδιών της Κορινθίας στα Κ. Δ.Α.Π.
Με φορμή την υποβολή αιτημάτων απο Κ.Δ.Α.Π του Νομού αλλά και συμπολιτών μου, κατέθεσα σήμερα αναφορά προς το Υπουργείο Εργασίας.
1079 παιδιά της Κορινθίας αποκλείστηκαν από τα τμήματα πολιτισμού, αθλητισμού, πληροφορικής και πολλών άλλων δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ, ενώ είχαν τις προϋποθέσεις . Η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για την κοινωνικοποίηση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Οι δε γονείς τους καλούνται να επωμιστούν ακόμα ένα φορτίο, εν μέσω μιας χρονικής συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από την αλματώδη αύξηση των τιμών και την ενεργειακή κρίση.
Γιαυτό τον λόγο ζητώ από τον Υπουργό Εργασίας την ενίσχυση του προϋπολογισμού, με σκοπό την πρόσβαση όλων των παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π».