Ν.Σταυρέλης-Το ΤΕΘΑ παραχώρησε στο Δ.Κορινθίων 10 στρέμματα για αθλητικές εγκαταστάσεις…Χάθηκαν από ανικανότητα

392

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΧΑΘΗΚΑΝ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το ΤΕΘΑ μας παραχώρησε 10 στρέμματα για κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο τέως στρατόπεδο του 6ου Συντάγματος Πεζικού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε τη δωρεάν παραχώρηση του γηπέδου στην βορειοδυτική πλευρά με την 217/30-9-2020 απόφαση, παρά το γεγονός ότι αρχικά η παραχώρηση προβλεπόταν βάσει του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας που έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 126/1-4-2019 απόφαση στη νότια πλευρά του στρατοπέδου.

Έστω και έτσι όμως τι έγινε;

Πέρασαν  πλέον των δύο ετών και Απολύτως τίποτα.

Ο Δήμαρχος προφανώς δεν ήθελε το ακίνητο για γήπεδο ποδοσφαίρου που με έναν απλό τάπητα θα μπορούσε τουλάχιστον να χρησιμοποιηθεί για προπονήσεις των τοπικών σωματείων, όπως του Κύψελου, του Αστέρα, της Κορίνθου 06, αλλά πιθανόν και άλλων, τα οποία σήμερα αναγκάζονται να  πηγαίνουν στα γειτονικά χωριά όπως το Λέχαιο, η Αρχαία, τα Εξαμίλια κ.ά.

Πλήρης ανικανότητα.

Το κυριότερο βέβαια είναι ότι η πολεοδόμηση του στρατοπέδου, σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης, θα έπρεπε να είχε τελειώσει εντός τριετίας ήτοι μέχρι 1/7/2022.

Καλά ξεμπερδέματα λέμε εμείς.

 

                     ΝΙΚΟΣ  ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

                 ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                              ΚΟΡΙΝΘΟΣ 23/11/2022