Ο Μ.Τσιχριτζής ορίστηκε Πρόεδρος της Ιατρικής Επιτροπής της ΕΠΟ

579

ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

Το καταστατικό της ΕΠΟ προβλέπει τη δημιουργία διαρκών και ειδικών επιτροπών
στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ομοσπονδίας.
Μετά την επικύρωση της σύνθεσής τους από την Εκτελεστική Επιτροπή,
οι διαρκείς και ειδικές Επιτροπές έχουν ως εξής:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, άρθρο 48 του Καταστατικού)
Πρόεδρος: Μιχαήλ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δαμιανός ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Μέλη:
Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Δημήτριος ΔΑΒΙΔΗΣ
Πασχάλης ΤΣΙΟΥΛΑΣ
Επαμεινώνδας ΜΟΛΥΒΑΣ
Χρήστος ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ

Είναι τιμή για το Κορινθιακό ποδόσφαιρο ο ορισμός του κ. Τσιχριτζή
στην θέση του Προέδρου μιας Επιτροπής η οποί λόγω COVID είναι πολύ σημαντική
και προσωπική του δικαίωση στην πολύχρονη πορεία του στο ποδόσφαιρο.

 πηγή-korinthosnews.com