ΟΧΙ στην Στρατικοποίηση των Πολιτικών Υπηρεσιών ΠΑΜ-ΠΣΕΑ των Περιφερειών

441

Διαφωνούμε και εναντιωνόμαστε στην επαναφορά παλαιότερων καθεστώτων που επιδιώκει το Υπουργείο Εσωτερικών με τη στρατικοποίηση των θέσεων ευθύνης των Υπηρεσιών ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.

Η συνέχεια εδώ