ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

446

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 10η
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Αλλάζουμε τη φυσιογνωμία και την αισθητική της πόλης και των χωριών με έργα
μέσω πανελλήνιων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Πιστεύω μας είναι η προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την κατασκευή
σημαντικών κτιριακών έργων (Πολιτιστικά – Πνευματικά Κέντρα, Σχολικά κτίρια,
κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων) και έργα αναπλάσεων.
Για το σκοπό αυτό μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την ανάληψη της νέας Δημοτικής
Αρχής προκηρύσσουμε διαγωνισμούς για τα εξής έργα:
1.Πνευματικό Κέντρο Λεχαίου
2.Κλειστό Γυμναστήριο Κορίνθου
3.Πνευματικό Κέντρο και Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατακίου
4.Πνευματικό Κέντρο Σολομού
5.Μουσείο-Πνευματικό Κέντρο Χιλιομοδίου
6.Θέατρο Εξαμιλίων
7.Παιδικός Σταθμός Αρχαίας Κορίνθου
8.Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Καλάμια
9.Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ποσειδωνίας
10.Κροκίδειο στάδιο Περιγιαλίου
11.Τουριστικό Περίπτερο Φλοίσβου
12.Μαρίνα Κόρφου και ανάδειξη χώρου
13.Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Σαρωνικού
14.Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Περιγιαλίου-Λεχαίου
15.Ανάπλαση εισόδων πόλεως Κορίνθου
16.Πολιτιστικό Κέντρο Άσσου
17.Ανάπλαση παραλίας Κανταρέ
18.Ανάδειξη Αρχαίας Κορίνθου
19.Παραλιακό μέτωπο Κορίνθου και αξιοποίηση μπαζωμάτων
20.Ανάδειξη κέντρου Κορίνθου
Οι διαγωνισμοί είτε θα αφορούν παράδοση ολοκληρωμένων και οριστικών μελετών
για δημοπράτηση του έργου, είτε θα αφορούν παράδοση προσχεδίων ιδεών
προκειμένου να ολοκληρωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όπου είναι
εφικτό.
Οι όροι όλων των διαγωνισμών θα συναποφασίζονται με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
Κορινθίας. Εκπρόσωπος του Συλλόγου θα συμμετέχει σε όλες ανεξαιρέτως τις
Κριτικές Επιτροπές που θα συσταθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

1. Προκήρυξη των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στο σύνολό τους από το
Δημοτικό Συμβούλιο (6 μήνες)
2. Σύσταση Κριτικών Επιτροπών (2 μήνες)
3. Έγκριση των αναγκαίων πιστώσεων για κάθε ένα διαγωνισμό (2 μήνες)
4. Εκπόνηση μελετών από τους αναδόχους Μελετητές (6 μήνες)
5. Συνολικός χρόνος παράδοσης παραλαβής των μελετών έτοιμων προς
δημοπράτηση (10-12 μήνες)

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ