ΑΚΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΦΩΤΟ

206
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ» σχετικά με τα τεκταινόμενα στο Στρατόπεδο Καλογερογιάννη (6ο Σύνταγμα Πεζικού), τις σκέψεις του συλλόγου μας όπως αυτές εκφράστηκαν στην ημερίδα του στις 05-06-2022 στο Επιμελητήριο Κορινθίας, τις ενέργειες του συλλόγου μας μέχρι και την εκδίκαση της προσφυγής μας  στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 25-01-2023.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

  •  αιτιολογήθηκε η αναγκαιότητα καθώς και η υποχρέωση της πρωτοβουλίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κορινθίας.
  •  έγινε χρονική αναδρομή σε σχέση με το έγινε μέχρι τώρα.
  •  αναλύθηκαν με απλά λόγια βασικές πολεοδομικές έννοιες, κάποιες εκ των οποίων καταστρατηγήθηκαν.
  •  έγινε  παρουσίαση των δυνατοτήτων και του δυναμικού του χώρου

συγκριτικά με την παρούσα «εγκεκριμένη» μελέτη.

  • Θα διερευνηθεί το πλαίσιο νομιμότητας ή μη της όλης «προσέγγισης» .
  • Θα αναλυθεί με βάση όλα τα παραπάνω , ποιος είναι ο σκοπός του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κορινθίας, με βάση τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές μας όπως αυτές προκύπτουν από το Καταστατικό του Συλλόγου μας.
  • Μετά το πέρας της ενημέρωσης θα ακολούθησαν ερωτήσεις-διευκρινήσεις-τοποθετήσεις από τους παρισταμένους.