Αν κάποιος ζημιώσει το Δημόσιο με 120.000 Ευρώ, μπορεί να παραπεμευθεί για ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ!

298

Αν κάποιος ζημιώσει το Δημόσιο με 120.000 Ευρώ, μπορεί να

παραπεμευθεί για ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ!

Σε αυτόν που έχει αποδεδειγμένα έχει ζημιώσει το Δημόσιο με

31.457.314,62 €, τι μπορεί να συμβεί;

Η συνέχεια εδώ