Απαγόρευση Κυκλοφορίας για την Τρίτη 09.07.2024 σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Κορινθίας

14

Εφαρμογή του μέτρου Απαγόρευσης Κυκλοφορίας για την

Τρίτη 09.07.2024

Στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου της Απαγόρευσης διέλευσης,
παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές
NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως
ορίζονται στις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α 289), οχημάτων και
παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς, σας
ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 136896/01.05.2024 Απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας με ΑΔΑ: 6ΦΣ87Λ1-Μ72

Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΛΗΣ