Βασίλης Πανταζής-έχω την τιμή σαν Κορίνθιος και ως Μικρασιάτης, να υπογράψω την άδεια του μουσείου Μικρασιατών»

193