Εκδήλωση του Κ.Κ.Πολιτικής Δήμου Κορινθίων για τα μέλη-γυναίκες των ΚΑΠΗ στις 2 Απριλίου

685

Εκδήλωση του Κ.Κ.Πολιτικής Δήμου Κορινθίων για τα μέλη-γυναίκες των ΚΑΠΗ