Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προτείνει

41

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προτείνει…

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για το εξαιρετικά θλιβερό και επικίνδυνο συμβάν στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.
Πληροφορηθήκαμε πως κατέρρευσε η κοιλοδοκός στο βάθος της σκηνής, γιατί κόπηκαν τα τρία συρματόσχοινα που την κρατούσαν.
Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άτομα στο χώρο,τη στιγμή της κατάρρευσης, είναι ευτυχής συγκυρία.
Όλοι γνωρίζουμε ότι στο Δημοτικό Θέατρο, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, γίνονται εκδηλώσεις φορέων, συλλόγων, αλλά και της ίδιας της Δημοτικής αρχής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου παρευρίσκονται παιδιά, γονείς, εργαζόμενοι.
Η προβληματική κατάσταση του κτηρίου έχει επισημανθεί επανειλημμένως, τα προηγούμενα χρόνια, από όλους όσους το χρησιμοποιούν (θεατρικές ομάδες, χορωδίες, πολιτιστικοί σύλλογοι κ.τλ) και το επισκέπτονται (πολίτες).
Ωστόσο, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν αντιμετώπισε με την οφειλόμενη σοβαρότητα τις καταγγελίες, έδειξε προκλητική αδιαφορία, μένοντας άπραγη. Αυτό που συνέβη ήταν προδιαγεγραμμένο και αναμενόμενο.
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ανέδειξε το θέμα και επεσήμανε τους κινδύνους, εξαιτίας της ανεπαρκούς συντήρησης του Δημοτικού Θεάτρου. Πρόκειται για χώρο ακατάλληλο, με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας.
Το υπόγειο είναι συνεχώς πλημμυρισμένο και τα καλώδια ρευματοδότησης βρίσκονται μέσα σε νερά. Η κατάσταση συντήρησης είναι τραγική, καθώς και η καθαριότητα του
χώρου.
Με αφορμή το πρόσφατο θλιβερό γεγονός , η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ προτείνει τη δημιουργία και στελέχωση επιτροπής
για τον έλεγχο της κατάστασης ΟΛΩΝ των Δημοτικών
κτηρίων, εστιάζοντας στα εξής :

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προτείνει…

Α) Στατικότητα.
Β) Ασφάλεια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Γ) Καθαριότητα και λειτουργικότητα.
Δ) Πρόσβαση για ΑμΕΑ.
Ε) Ενεργειακός έλεγχος.
ΣΤ) Υγιεινή και εξαερισμός του κτιρίου .
Ζ) Πυρασφάλεια.
Αυτές είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές, που δεν τήρησαν οι προηγούμενες Δημοτικές αρχές και καθιστούν κάθε Δημοτικό κτήριο συμβατό, κατ’ ελάχιστον, με τους
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα, θέλουμε να προλάβουμε την επόμενη…
Η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών είναι μείζονος σημασίας, η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ δε θα δεχτεί οποιαδήποτε άλλη λύση ή ημίμετρα.

Διαβάστε επίσης

Έκτακτο : Δημοτικό θέατρο Κορίνθου – Κατέρρευσε κοιλοδοκός …

 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ