Κόκκινη κάρτα στον Γ.Καρασάββα από τον Β.Νανόπουλο…”Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”… βίντεο

423

Και επίσημα εκτός δημοτικής αρχής ο Γιάννης Καρασάββας.

Όπως μάλιστα αναγράφεται στην ΑΔΑ οι λόγοι της απομάκρυνσης είναι σύμφωνα με την απόφαση που ανέβηκε είναι ότι η διοικητική συμπεριφορά του καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα και η έλλειψη διάθεσης συνεργασίας με το δήμαρχο!